Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 11 Şubat 2017 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış Trafik Soruları

Toplam Soru Sayısı : 23

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

11 Şubat 2017 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 2

Soru 3

Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

Soru 4

Soru 5

"Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır."

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?


Soru 6

Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Soru 8

Soru 9

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Soru 10

Soru 11

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

Soru 12

Soru 13

Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru 14

Soru 15

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 16

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

Soru 18

Soru 19

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

Soru 20

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Soru 22

Soru 23

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?