Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 12 Aralık 2015 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış Trafik Soruları

Toplam Soru Sayısı : 27

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

12 Aralık 2015 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 2

Soru 3

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?

Soru 4

Soru 5

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

Soru 6

Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru 8

Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 10

Soru 11

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?
Soru 12

Soru 13

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru 14

Soru 15

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 16

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 18

Soru 19

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

Soru 20

Soru 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 22

Soru 23

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Soru 24

Soru 25

Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 26

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?