Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 12 Aralık 2015 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1
İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

Soru 2

Soru 3

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

Soru 4

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?


Soru 6

Soru 7

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 8

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 12

Soru 13

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.

• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.

• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Soru 16

Soru 17

Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

Soru 18

Soru 19

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

Soru 20

Soru 21
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Hızını artırmalı

II. Hızını azaltmalı

III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

Soru 22

Soru 23

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Soru 24

Soru 25

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

Soru 26

Soru 27

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 28

Soru 29

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Soru 30

Soru 31

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru 32

Soru 33

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Soru 34

Soru 35

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

Soru 36

Soru 37

Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

Soru 38

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?

Soru 40

Soru 41

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?
Soru 42

Soru 43

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 44

Soru 45

I. Aşınmayı azaltmak

II. Sürtünmeyi azaltmak

III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

Soru 46

Soru 47

Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

Soru 48

Soru 49

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 50