Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 12 Ocak 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?

Soru 2

Soru 3

Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Soru 4

Soru 5

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 6

Soru 7

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Soru 9

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Soru 12

Soru 13

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 14

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 16

Soru 17

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

Soru 18

Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

Soru 20

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Soru 22

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 24

Soru 25

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 26

Soru 27

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

Soru 28

Soru 29

I- Şerit değiştirmelerde

II- Sağa ve sola dönüşlerde

III- Bir aracın geçilmesi esnasında

Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

Soru 30

Soru 31

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

Soru 32

Soru 33
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 34

Soru 35

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

Soru 36

Soru 37

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 38

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

Soru 40

Soru 41

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

Soru 42

Soru 43

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması

II- Koltuk ve aynaların ayarlanması

III- Emniyet kemerinin ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Soru 44

Soru 45

Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?

Soru 46

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

Soru 48

Soru 49

Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

Soru 50