Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 12 Temmuz 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış İlk Yardım Soruları

Toplam Soru Sayısı : 13

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

12 Temmuz 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Soru 3

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

Soru 4

Soru 5

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması

II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması

III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanama­larına ait bir özelliktir?


Soru 6

Soru 7

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 8

Soru 9

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 12

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?