Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 12 Temmuz 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Soru 3

İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

Soru 4

Soru 5

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması

II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması

III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanama­larına ait bir özelliktir?


Soru 6

Soru 7

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 8

Soru 9

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 12

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?

Soru 14

Soru 15

I- Yer işaretlemeleri

II- Trafik işaret levhaları

III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri

Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

Soru 16

Soru 17

Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
Soru 18

Soru 19

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru 20

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geç­mek yasaktır anlamındadır?

Soru 22

Soru 23

Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

Soru 24

Soru 25
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

Soru 26

Soru 27

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

Soru 28

Soru 29

Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 30

Soru 31

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangi­sine dikkat etmek zorundadır?

Soru 32

Soru 33

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhaları­na yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 34

Soru 35

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanma­ya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Soru 36

Soru 37

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Soru 38

Soru 39

E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşa­ğıdaki araçlardan hangisini süremez?

Soru 40

Soru 41

Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?

Soru 42

Soru 43

Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

Soru 44

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

Soru 46

Soru 47

Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 48

Soru 49

Seyir esnasında, aracın gösterge panelin­de yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?
Soru 50