Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 13 Aralık 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 2

Soru 3

İlk yardımın ABC’si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

Soru 4

Soru 5

I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?


Soru 6

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

Soru 8

Soru 9

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

Soru 10

Soru 11

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 12

Soru 13

I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması

Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

Soru 14

Soru 15

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?
Soru 16

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

Soru 18

Soru 19

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?
Soru 20

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Soru 22

Soru 23

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 24

Soru 25

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 26

Soru 27

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Soru 28

Soru 29

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Soru 30

Soru 31

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 32

Soru 33

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?

Soru 34

Soru 35

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 36

Soru 37

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.
Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Soru 38

Soru 39

Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?

Soru 40

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 42

Soru 43

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?
Soru 44

Soru 45

Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olabilir?

Soru 46

Soru 47

Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

Soru 48

Soru 49

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 50