Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 18 Ekim 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış İlk Yardım Soruları

Toplam Soru Sayısı : 13

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

18 Ekim 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önce­likli amaçlarındandır?

Soru 2

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Soru 4

Soru 5

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygula­ma bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Soru 6

Soru 7

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 8

Soru 9

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunma­sına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Soru 10

Soru 11

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 12

Soru 13

• Yangın tehlikesi

• Patlama durumu

• Solunum durması

Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?