Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 18 Ekim 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önce­likli amaçlarındandır?

Soru 2

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Soru 4

Soru 5

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygula­ma bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Soru 6

Soru 7

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 8

Soru 9

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunma­sına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Soru 10

Soru 11

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 12

Soru 13

• Yangın tehlikesi

• Patlama durumu

• Solunum durması

Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

Soru 14

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılı­ğında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuz­dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

Soru 16

Soru 17

Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?

Soru 18

Soru 19

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 20

Soru 21

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kont­rolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 22

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 24

Soru 25

Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı ara­cın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

Soru 26

Soru 27

Kara yollarında, taşıtların yan yana git­me sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 28

Soru 29

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge­çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru 30

Soru 31

Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Soru 32

Soru 33

Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangi­sini almak için başvuru yapabilir?

Soru 34

Soru 35

Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

Soru 36

Soru 37

Aşağıdaki durumların hangisinde araç tra­fikten men edilir?

Soru 38

Soru 39

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Soru 40

Soru 41

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 42

Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazır­lıklardan biri değildir?

Soru 44

Soru 45

Yağ seviyesi normalin çok altında iken mo­torun çalışması devam ettirilirse aşağıdaki­lerden hangisinin olması beklenir?

Soru 46

Soru 47

Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yan­ması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdaki­lerden hangisini bildirir?
Soru 48

Soru 49

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 50