Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 21 Nisan 2018 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış Trafik Soruları

Toplam Soru Sayısı : 23

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

21 Nisan 2018 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 2

Soru 3

Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Soru 4

Soru 5

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 6

Soru 7

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 8

Soru 9

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
Soru 10

Soru 11

I. Aracın yük ve teknik özelliğine

II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

Soru 12

Soru 13

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 14

Soru 15

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru 16

Soru 17

Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 18

Soru 19

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 20

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

Soru 22

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?