Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 22 Mart 2015 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış Trafik Soruları

Toplam Soru Sayısı : 27

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

22 Mart 2015 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 2

Soru 3

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Soru 5

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 6

Soru 7

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 8

Soru 9

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 10

Soru 11

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

Soru 12

Soru 13

Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 14

Soru 15

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 16

Soru 17

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 18

Soru 19

Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 20

Soru 21

Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

Soru 22

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

Soru 24

Soru 25

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

Soru 26

Soru 27

Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?