Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 22 Mart 2015 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

Soru 2

Soru 3

I- El freninin çekilmesi

II- Kontağın kapatılması

III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Soru 4

Soru 5

Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?


Soru 6

Soru 7

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kana­mada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

Soru 8

Soru 9

I- Yara içi kurcalanır.

II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.

III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralan­malarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

Soru 12

Soru 13

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ................ olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 14

Soru 15

Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?

Soru 16

Soru 17

Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?
Soru 18

Soru 19

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?
Soru 20

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Soru 22

Soru 23

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

Soru 24

Soru 25

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?
Soru 26

Soru 27

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

Soru 28

Soru 29

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 30

Soru 31

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru 32

Soru 33

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

Soru 34

Soru 35

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?
Soru 36

Soru 37

Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 38

Soru 39

B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?

Soru 40

Soru 41

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Soru 42

Soru 43

Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 44

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

Soru 46

Soru 47

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

Soru 48

Soru 49

Seyir hâlindeyken motordan "anormal ses­ler" gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 50


1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyet sınıfları değiştirildi. Toplamda 8 olan ehliyet sınıf sayısı 18'e yükseltildi. Eski ehliyet sınıfları ile yeni ehliyet sınıfları arasındaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için bütün...
daha fazla