Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 29 Ağustos 2015 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşu­na sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

Soru 2

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan de­ğerlendirmelerden biri değildir?

Soru 4

Soru 5

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yuka­rıdaki uygulamalardan hangilerinin yapıl­ması yanlıştır?


Soru 6

Soru 7

Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akma­sı, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

Soru 8

Soru 9

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Soru 10

Soru 11

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Soru 12

Soru 13

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 14

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?

Soru 16

Soru 17

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 18

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Soru 20

Soru 21

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­deki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 22

Soru 23

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?
Soru 24

Soru 25

I. İdari para cezası verilir.

II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.

III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

Soru 26

Soru 27

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?
Soru 28

Soru 29

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

Soru 30

Soru 31

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

Soru 32

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 34

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?

Soru 36

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Soru 38

Soru 39

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 40

Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

Soru 42

Soru 43

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru 44

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 46

Soru 47

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek ol­duğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48

Soru 49

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıda­kilerden hangisi olabilir?

Soru 50