Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 29 Temmuz 2017 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1
Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?

Soru 2

Soru 3

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

Soru 4

Soru 5

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.

Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?


Soru 6

Soru 7

I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

Soru 8

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 12

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 14

Soru 15

Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.
Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

Soru 16

Soru 17

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?

Soru 18

Soru 19

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi "taşıt trafiğine kapalı yol" anlamındadır?

Soru 20

Soru 21

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru 22

Soru 23

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 24

Soru 25

Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 26

Soru 27

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 28

Soru 29

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?
Soru 30

Soru 31

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?
Soru 32

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

Soru 34

Soru 35

• Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 36

Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Soru 38

Soru 39

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Soru 40

Soru 41

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42

Soru 43

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Soru 44

Soru 45

Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 46

Soru 47

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Soru 48

Soru 49

Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?

Soru 50