Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 6 Eylül 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış Trafik Soruları

Toplam Soru Sayısı : 27

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

6 Eylül 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yete­neğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 2

Soru 3

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Soru 4

Soru 5

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 6

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Soru 8

Soru 9

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

Soru 10

Soru 11

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Soru 12

Soru 13

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
Soru 14

Soru 15

Römork takmış otomobilin azami hızı, rö­morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

Soru 16

Soru 17

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 18

Soru 19

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 20

Soru 21

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Soru 22

Soru 23

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çe­kicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 24

Soru 25

I- Reflektör

II- İlk yardım çantası

III- Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 26

Soru 27

Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?