Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 6 Eylül 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Soru 2

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solu­numun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 4

Soru 5

Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?


Soru 6

Soru 7

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Soru 8

Soru 9

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Soru 12

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?

Soru 14

Soru 15

I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki

II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması

III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması

Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

Soru 16

Soru 17

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?
Soru 18

Soru 19

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Soru 20

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 22

Soru 23

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 24

Soru 25

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 26

Soru 27
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?

I- Sola dönüş lambasını yakmalı

II- Hızını azaltmalı

III- Geniş bir kavisle dönmeli

Soru 28

Soru 29
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?

Soru 30

Soru 31

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yön­lü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 32

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?

Soru 34

Soru 35

Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılma­sı zorunludur?

Soru 36

Soru 37

Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 38

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Soru 40

Soru 41

Dizel motorlu araçları çalıştırırken, mar­şa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

Soru 42

Soru 43

Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 44

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlen­mesini sağlar?

Soru 46

Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığın­da durma veya mecburi park etme duru­munda kullanılır?

Soru 48

Soru 49

Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?

Soru 50