Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 7 Ekim 2017 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış Trafik Soruları

Toplam Soru Sayısı : 23

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

7 Ekim 2017 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 2

Soru 3

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

Soru 4

Soru 5

Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi "gevşek malzemeli zemin" anlamındadır?


Soru 6

Soru 7

Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
Soru 8

Soru 9

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 10

Soru 11

Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
Soru 12

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 14

Soru 15

Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Soru 16

Soru 17

I. Azami yüklü ağırlığın %20'den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 18

Soru 19

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

Soru 20

Soru 21

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?