Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 8 Mart 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedef­lerinden biri değildir?

Soru 2

Soru 3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Soru 4

Soru 5

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?


Soru 6

Soru 7

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekil­de gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
Soru 8

Soru 9

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağı­daki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 10

Soru 11

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının han­gi bölgesi tespit edilir?

Soru 12

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımaların­da ilk yardımcının uyması gereken kurallar­dan biri değildir?

Soru 14

Soru 15

I- Araçların tescil edilmesi

II- Sürücü belgelerinin verilmesi

III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

Soru 16

Soru 17

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru 18

Soru 19

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru 20

Soru 21

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Soru 22

Soru 23
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

Soru 24

Soru 25
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş

II- Sola dönüş

III- Aynı yönde ilerleme

Soru 26

Soru 27

Konvoy hâlinde seyreden araçların arasın­daki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

Soru 28

Soru 29

Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Soru 30

Soru 31

Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yanlıştır?
Soru 32

Soru 33

Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?
Soru 34

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Soru 36

Soru 37

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

Soru 38

Soru 39

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgele­rinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

Soru 40

Soru 41

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yön­lendirme imkânı veren sistem aşağıdakiler­den hangisidir?

Soru 42

Soru 43

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

Soru 44

Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri ma­nevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi ama­cıyla yanar?

Soru 46

Soru 47

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk ya­pılması gereken nedir?

Soru 48

Soru 49

Motor çalışır durumda iken aracın göster­ge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 50


1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyet sınıfları değiştirildi. Toplamda 8 olan ehliyet sınıf sayısı 18'e yükseltildi. Eski ehliyet sınıfları ile yeni ehliyet sınıfları arasındaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için bütün...
daha fazla