Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 8 Şubat 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakiler­den hangisidir?

Soru 2

Soru 3

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?

Soru 4

Soru 5

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solu­num yapılır?


Soru 6

Soru 7

İlk yardım uygulaması olarak kazazede­nin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırıl­ması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Soru 8

Soru 9

Kendiliğinden meydana gelen burun kana­masında, kazazedeye aşağıdaki pozisyon­lardan hangisi verilmelidir?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanma­sı olan kazazedeye uygulanmaz?

Soru 12

Soru 13

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç­tan nasıl çıkarılmalıdır?

Soru 14

Soru 15

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

Soru 16

Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

Soru 18

Soru 19

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?
Soru 20

Soru 21

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?
Soru 22

Soru 23

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 24

Soru 25

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Soru 26

Soru 27

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Soru 28

Soru 29

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazala­rının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30

Soru 31

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 32

Soru 33

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Soru 34

Soru 35

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 36

Soru 37

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

Soru 38

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

Soru 40

Soru 41

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42

Soru 43

Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde­ki gösterge sürücüye neyi bildirir?
Soru 44

Soru 45

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

Soru 46

Soru 47

Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

Soru 48

Soru 49

Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt ko­kusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 50