Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 9 Ağustos 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Çıkmış Trafik Soruları

Toplam Soru Sayısı : 27

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.

9 Ağustos 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Sorularının tamamını çözmek isterseniz tıklayınız.


Soru 1

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

Soru 2

Soru 3

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

Soru 4

Soru 5

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürü­cü ne yapmalıdır?


Soru 6

Soru 7

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Soru 8

Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 10

Soru 11

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?
Soru 12

Soru 13

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil­ler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 14

Soru 15

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?
Soru 16

Soru 17
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 18

Soru 19

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römork­larla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Soru 20

Soru 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangi­sinin yapılması yasaktır?

Soru 22

Soru 23

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hak­kında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 24

Soru 25

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden her­hangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

Soru 26

Soru 27

Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?