Sınav Bilgileri

Sınav Adı : 9 Ağustos 2014 Tarihli Ehliyet Sınavı Soruları

Toplam Soru Sayısı : 50

Soruların çözümlerini soruları cevapladıktan sonra görebilirsiniz.


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Soru 2

Soru 3

Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 4

Soru 5

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile ya­pılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Soru 6

Soru 7

Aşağıdaki organlardan hangisinin yara­lanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

Soru 8

Soru 9

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edil­mezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 10

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 12

Soru 13

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 14

Soru 15
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.

II- Römork ve yarı römork çeker.

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

Soru 16

Soru 17

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?

Soru 18

Soru 19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 20

Soru 21

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Soru 22

Soru 23

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?
Soru 24

Soru 25

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?
Soru 26

Soru 27

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.
Sürücünün davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir ?

Soru 28

Soru 29

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 30

Soru 31

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri

II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?

Soru 32

Soru 33

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.

II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 34

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

Soru 36

Soru 37

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 38

Soru 39

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

Soru 40

Soru 41

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve ara­cın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?
Soru 42

Soru 43

I- Aracın farları

II- Motor yağ seviyesi

III- Cam silecek lastikleri

Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?

Soru 44

Soru 45

Kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir?

Soru 46

Soru 47

Sinyal verildiğinde, gösterge panelinde­ki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 48

Soru 49

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50


1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyet sınıfları değiştirildi. Toplamda 8 olan ehliyet sınıf sayısı 18'e yükseltildi. Eski ehliyet sınıfları ile yeni ehliyet sınıfları arasındaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için bütün...
daha fazla