Sürücü Ehliyeti almak için gereken şartlar nelerdir?

Son Güncelleme: 16.05.2017


Ehliyet almak için gereken şartlar aşağıda yer almaktadır. Ehliyet almak için gereken evraklara burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1) EHLİYET ALMA YAŞI: Alacağınız ehliyetin sınıfına göre yaş sınırı değişmektedir. Almak istediğiniz ehliyetin sınıfına göre gerekli yaşı sınava gireceğiniz tarihte değil, sınava başvurunun son gününde tamamlamanız ve bir sonraki yaştan gün almanız gerekmektedir. Alacağınız sınıfa göre bitirmeniz gereken yaş sınırları aşağıda listelenmiştir.

- (M-A1-B1) sınıfı ehliyet için 16 yaş bitirilmiş olmalı.

- (A2-B-BE-C1-C1E-F-G) sınıfı ehliyet için 18 yaş bitirilmiş olmalı.

- (A) sınıfı ehliyet için 24 yaş bitirilmeli veya 2 yıllık A2 ehliyeti olanlar 20 yaşını bitirmiş olmalı.

- (C-CE-D1-D1E) sınıfı için 21 yaş bitirilmiş olmalı.

- (D-DE) sınıfı ehliyet için 24 yaşı bitirilmiş olmalı.

2) EĞİTİM DURUMU: Ehliyet alabilmek için en az ilkokul mezunu olmak gereklidir. Ancak 4+4+4 eğitim sisteminde 4. Sınıfı bitirmiş 5. Sınıfı okumamış olanlar da ilkokul mezunu sayılacaklarından belgelemek şartı ile 4. Sınıfı tamamlamış olmak yeterlidir. 4. sınıfı bitirmeyenler Halk Eğitim Merkezlerinden gerekli eğitimi tamamlayarak 2. kademe okur yazar belgesi aldıklarında sürücü belgesi (ehliyet) alma hakkına sahip olurlar.

3) SAĞLIK ŞARTLARI: Ehliyet alabilmek için sağlığınızın ehliyet almaya uygun olduğunun belgelenmesi gereklidir. Bunun için Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden veya Üniversite hastanelerinden, Aile hekiminizden, Özel Hastane, Poliklinik veya Tıp merkezlerinden sürücü olur raporu alabilirsiniz. Doktor, Sürücü olur veya olamaz raporu verebilir veya gerek gördüğü durumlarda sizi ileri tetkik ve muayene için bir uzman doktora veya sağlık kuruluna sevk edebilir.

Eğer sürücü olamaz raporu verildiyse buna sağlık müdürlüklerine müracaat ederek itiraz edebilirsiniz. Bu durumda belirlenecek hastaneden yeni bir sağlık kurulu raporu verilir. Burada da sürücü olamaz raporu aldıysanız tekrar itiraz hakkınız vardır. Bu durumda tekrar Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluna gönderilirsiniz. Bu kuruldan verilen rapora itiraz hakkınız yoktur.

Sürücü olunamayacak hastalıklar ve dereceleri 29 Aralık 2015 tarih, 29577 sayılı yönetmelikle detaylı olarak belirlenmiştir.

Sürücü belgeleri 2 gruptur. Bazı hastalıklarda 1. Grup için (M, A1, A2, A, B1,B, BE, F sınıfı ehliyetler) sürücü olunabilirken 2. Grup için (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G sınıfı ehliyetler) sürücü olamazlar. Örneğin: Görme muayenesinde en az her iki gözü 0.7 görenler veya az gören göz 0,6, iyi gören göz en az 0,8 gördüğünde 2. Grup ehliyet alabilir. Ama bir göz 0,1 görüyorsa her iki göz toplamı 1 olmak şartı ile kişi sadece 1. Grup ehliyet alabilir. Bu görme seviyesine gözlük veya lens ile ulaşılmışsa kişi araç kullanırken gözlük veya lens takmak zorundadır. Renk körü olanlar ehliyet alabilirler. Tek gözü gören kişiler sağlam göz 1,0 görmek kaydıyla 1. Gurup ehliyet alabilirler. Yatay düzlemde her iki gözde 120 dereceden daha az görme alanı bulunanlar sürücü ehliyeti alamazlar.


Bu yazı toplam 964 kullanıcı tarafından oylandı. Ortalama 4 puan verildi.

Ehliyet sınavları hakkında bilmek istedikleriniz
2021 Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar? İşte Ehliyet Yenileme İşlemleri ve Ücreti Yeni tip ehliyet sistemine geçilmesiyle birlikte 1 Ocak 2016'dan önce alınmış eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar...
daha fazla
MTSK e-Sınav İtirazları Ehliyet sınav sonucunuza ait e-itirazlarınızı eitiraz.meb.gov.tr meb itiraz sayfasına girerek yapabilirsiniz. Öncelikle yukarıda yer...
daha fazla
1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyet sınıfları değiştirildi. Toplamda 8 olan ehliyet sınıf sayısı 18'e yükseltildi. Eski ehliyet sınıfları ile yeni ehliyet sınıfları arasındaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için bütün...
daha fazla